Ελληνικά
Προωθήστε το στο Promote on Facebook
Θερμογραφία Επιπεδου ΙΙ - Τηλεμάθηση Level IΙ Certified Infrared Thermographer®

Ειδικές τιμές για τους ιδιοκτήτες θερμοκαμερών - ισχύει και για όσους έχουν εξοπλισμό οποιασδήποτε Εταιρείας

Το πρόγραμμα Πιστοποίησης Θερμογράφου Επιπέδου ΙΙ (θερμογραφία Level II) είναι ένα εκτεταμένο πρόγραμμα στη θερμογραφία για προχωρημένους (advanced) θερμογράφους και πραγματεύεται με ιδιαίτερη λεπτομέρεια όλες τις παραμέτρους που επηρεάζουν τις μετρήσεις στην υπέρυθρη θερμογραφία / θερμική απεικόνιση και μετρήσεις θερμοκρασίας, σε πρακτικά κάθε είδους εφαρμογή όπως: Προγνωστική Συντήρηση (P/PM), Επιτήρηση Λειτουργίας, Αξιολόγηση Λειτουργίας, Διασφάλιση Ποιότητας, Κτιριακή Θερμογραφία κα.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα καλύπτει προχωρημένες έννοιες στην υπέρυθρη θεωρία, σε βαθμονόμηση οργάνων, πηγές σφαλμάτων, επαληθεύσεις με θερμόμετρα επαφής, προηγμένες λειτουργίες εξοπλισμού, χρήση παραθύρων και φίλτρων, καθορισμό ορίων θερμοκρασίας και προτεραιοτήτων επισκευής, με ιδιαίτερη επιπλέον έμφαση στην ποσοτική προσέγγιση της δημιουργίας επαγγελματικών αναφορών.

Οι εκπαιδευόμενοι ενθαρρύνονται, στη διάρκεια του προγράμματος, να έχουν το δικό τους θερμογραφικό εξοπλισμό (εφόσον διαθέτουν), για προσαρμογή της μάθησης στις προσωπικές απαιτήσεις, αλλά και για να βελτιωθούν στην αποτελεσματικότερη χρησιμοποίησή του.

Όλα τα προγράμματα Τηλεμάθησης (Distance Learning) περιλαμβάνουν:

• Εκτυπωμένα εγχείρίδια εκπαιδευόμενου
• Ασκήσεις πολλαπλών ερωτήσεων, για κάθε εκπαιδευτική ενότητα
• Λογισμικό Δημιουργίας Αναγορών Exception® Report Generation - Δοκιμαστική Έκδοση
• Προγραμματισμένες διαδραστικές συνεδρίες με Εκπαιδευτές Επιπέδου 3 (Level 3 Instructors)
• Πρακτικές Ασκήσεις, με χρήση των Παρεχόμενων Υλικών
• Οδηγίες για την Εκτέλεση Ασκήσεων (Field Assignments)
• Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης Εκπαίδευσης

Με την ολοκληρωση του προγράμματος, ο εκπαιδευόμενος αποκτά το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης επιπέδου II, οι οποίες πραγματοποιούνται σε εξεταστικά σημεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η πιστοποίηση και το δίπλωμα λαμβάνονται με βαθμό επιτυχίας >=80%.

Προαπαιτούμενο: Πιστοποίηση στη θερμογραφία Επιπέδου Ι (Thermography Level I)


SendToAFriend-icon 


IRISTEM

IRISTEM

 • ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΛΕΥΚΩΣΙΑ
  ΕΔΡΑ: Κομνηνών 8
  54624 Θεσσαλονίκη - Μακεδονία
  Τηλ. 2310 268490
  Κιν. 6944 286617
  Email: info@iristem.gr

  Επικοινωνία


active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης