Ελληνικά
Προωθήστε το στο Promote on Facebook
Θερμογραφία Επιπεδου Ι - Τηλεμάθηση Level I Certified Infrared Thermographer®

Το πρόγραμμα Πιστοποίησης Θερμογράφου Επιπέδου Ι είναι ένα εκτεταμένο ολοκληρωμένο πρόγραμμα και αφορά το οποίο πραγματεύεται σε βάθος πληθώρα εφαρμογών στην υπέρυθρη θερμογραφία / θερμική απεικόνιση όπως : Προγνωστική Συντήρηση (P/PM), Επιτήρηση Λειτουργίας, Αξιολόγηση Λειτουργίας, Διασφάλιση Ποιότητας, Κτιριακή Θερμογραφία.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα καλύπτει την υπέρυθρη θεωρία, αρχές μεταφοράς θερμότητας, λειτουργία και επιλογή υπέρυθρου εξοπλισμού, συμμόρφωση με πρότυπα, ανάλυση εικόνων και δημιουργία αναφορών.

Οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν να αναγνωρίζουν και τεκμηριώνουν θερμικά πρότυπα που δημιουργούνται από εσφαλμένη σχεδίαση & εργασία ή αστοχία υλικού. Οι εφαρμογές περιλαμβάνουν: ηλεκτρικά συστήματα διανομής, μηχανολογικά συστήματα, πυρίμαχες επενδύσεις, ενεργή θερμογραφία, κελύφη κτιρίων και κτιριακή θερμογραφία.

Οι εκπαιδευόμενοι ενθαρρύνονται, στη διάρκεια του προγράμματος, να έχουν το δικό τους θερμογραφικό εξοπλισμό (εφόσον διαθέτουν), για προσαρμογή της μάθησης στις προσωπικές απαιτήσεις, αλλά και για να βελτιωθούν στην αποτελεσματικότερη χρησιμοποίησή του.

Όλα τα προγράμματα Τηλεμάθησης (Distance Learning) περιλαμβάνουν:

• Εκτυπωμένα εγχειρίδια εκπαιδευόμενου
• Ασκήσεις πολλαπλών ερωτήσεων, για κάθε εκπαιδευτική ενότητα
• Λογισμικό Δημιουργίας Αναφορών Exception® Report Generation - Δοκιμαστική Έκδοση
• Προγραμματισμένες διαδραστικές συνεδρίες με Εκπαιδευτές Επιπέδου 3 (Level 3 Instructors)
• Πρακτικές Ασκήσεις, με χρήση των Παρεχόμενων Υλικών
• Οδηγίες για την Εκτέλεση Ασκήσεων (Field Assignments)
• Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης Εκπαίδευσης

Με την ολοκληρωση του προγράμματος, ο εκπαιδευόμενος αποκτά το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης επιπέδου I, οι οποίες πραγματοποιούνται σε εξεταστικά σημεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η πιστοποίηση και το δίπλωμα λαμβάνονται με βαθμό επιτυχίας >=80%. Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από τον Διεθνή Οργανισμό Επιθεωρητών Κτιρίων NACHI και καλύπτει τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις των επαγγελματικών προδιαγραφών και λογοτύπου του.

Προαπαιτούμενο: κανένα


SendToAFriend-icon 


IRISTEM

IRISTEM

 • ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΛΕΥΚΩΣΙΑ
  ΕΔΡΑ: Κομνηνών 8
  54624 Θεσσαλονίκη - Μακεδονία
  Τηλ. 2310 268490
  Κιν. 6944 286617
  Email: info@iristem.gr

  Επικοινωνία


active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης