Ελληνικά
Προωθήστε το στο Promote on Facebook
Θερμοκάμερες Σειρά VarioCAM® HD research 800

Σειρά Υπέρυθρων Καμερών VarioCAM® HD research 800

Η Τεχνολογική Αιχμή στις Άψυκτες Θερμογραφικές Κάμερες
Χρησιμοποιώντας τεχνολογία αιχμής, η μοναδική αυτή σειρά Υπέρυθρων Καμερών VarioCAM® HD research 800 ενσωματώνει αισθητήρια σε XGA φορμάτ και συνεπώς καθορίζει το Τμήμα Αιχμής των Άψυκτων Θερμογραφικών Συστημάτων, για την Έρευνα και Ανάπτυξη.

Detector Format VarioCAM HD

Μορφότυπο ΑισΘητηρίου

Ταχύτατες μετρήσεις λεπτομερών δομών σε μεγάλων διαστάσεων αντικείμενα

Thermal Resolution VarioCAM HD - 20mk

Θερμική Διακριτικότητα

Ακριβής Ανίχνευση ελάχιστων διαφορών θερμοκρασίας

VarioCAM HD - Frame Rate 240Hz

Ρυθμός Ανανέωσης Μετρήσεων

Ανάλυση υψηλής ταχύτητας δυναμικών αλλαγών θερμοκρασίας και διεργασιών

Titlabel Colour Viewfinder

 

Ανακλινώμενο Σκόπευτρο Υψηλής Διακριτικότητας

Ευχείριστη λειτουργία Κάμερας και αξιολόγηση δεδομένων στο πεδίο, στις πλέον αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες

External TFT Screen VarioCAM HD

Υψηλής, 1280 Χ 800 Ανάλυσης 5,6'' TFT Οθόνη

Απεικόνιση Θερμικών Εικόνων σε Διακριτικότητα Αισθητηρίου. Ανακλινώμενη κατά 170° και περιστρεφόμενη 280°, συμβατή με ηλιακό φως

 

Αποθήκευση Ταχείων Υπέρυθρων Ακολουθιών έως  240 Hz

Στην περίπτωση γρήγορων μεταβολών θερμοκρασίας, η υπέρυθρη κάμερα VarioCAM® High Definition παρέχει την "παραθυρική" λειτουργία, η οποία συνήθως είναι διαθέσιμη στις ψυχόμενες υπέρυθρες κάμερες. Η σειρά VarioCAM® HD μπορεί να καταγράφει υπέρυθρες ακολουθίες έως 240 Hz. Προκειμένου να επιτευχθούν αυτές οι ταχύτητες, κάθε φορά καταγράφεται ένα προκαθορισμένο τμήμα των μετρήσεων του αισθητηρίου.

 

Οι παρακάτω ρυθμοί λειτουργίας είναι διαθέσιμοι:

Πλήρους εικόνας (1,024 × 768) IR pixels: 30 Hz

Ημι-εικόνας (640 × 480) IR pixels: 60 Hz

Τετάρτου-εικόνας (320 × 240) IR pixels: 120 Hz

Λειτουργίας γραμμής (1,024 × 96) IR pixels: 240 Hz

 

 

Εξασφαλισμένη Παραγωγικότητα, με Συνδιασμό Διαφόρων Λειτουργιών της Κάμερας

Η μεγάλη οθόνη 5.6", το ισχυρό LED, το ενσωματωμένο WLAN και ο δέκτης GPS υποστηρίζουν την καθημερινή χρήση της υπέρυθρης κάμερας VarioCAM® High Definition, στις διαγνωστικές αναλύσεις κατάστασης π.χ. διακοπτών ισχύος, πινάκων, μηχανών, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και υποσταθμών. Η αυτόματης εστίασης ψηφιακή κάμερα 8 Megapixels παρέχει φωτογραφίες, για λόγους τεκμηρίωσης, υψηλής ποιότητας, οι οποίες λαμβάνονται ταυτόχρονα στο πεδίο. Το, ιδιαίτερα εξελιγμένο, θερμογραφικό λογισμικό IRBIS® 3 report παρέχει τη δυνατότητα για παραγωγική αξιολόγηση και τεκμηρίωση των θερμογραφικών εικόνων και μετρήσεων.

 

Μεγάλη TFT Έγχρωμη Οθόνη, Κατάλληλη για Λειτουργία σε Φως Ημέρας

Η μεγάλη TFT έγχρωμη οθόνη δείχνει τις υπέρυθρες εικόνες, στην αυθεντική ανάλυση αισθητηρίου, με εξαιρετικό χρωματικό βάθος. Χάρη στην ανάλυση (1,280 × 800) εικονοστοιχείων, όλες οι λεπτομέρειες της θερμικής εικόνας απεικονίζονται με αυθεντική γλαφυρότητα και αναγνωρίζονται με αμεσότητα. Η οθόνη είναι πλήρως συμβατή, για την απεικόνιση υψηλής ανάλυσης θερμικών εικόνων ακόμη και σε συνθήκες ηλιακής ακτινοβολίας. Όλα τα μετρητικά δεδομένα και πληροφορίες απεικονίζονται ξεκάθαρα και είναι εύκολα αναγνώσιμα στην οθόνη, με εύκολη πλοήγηση. Η ενσωματωμένη λειτουργία αναστροφής ειδώλου (flip-mirror) περιστρέφει αυτόματα το είδωλο της οθόνης, ανάλογα με την κλίση της οθόνης ή το σημείο που είναι τοποθέτημένη η κάμερα.

 

Ενσωματωμένο Σκόπευτρο με Διοπτρική Αντιστάθμιση, για Απεριόριστη Χρήση, σε Όλες τις Συνθήκες Φωτισμού.

Στο πολύ έντονο ηλιακό φως, ενδέχεται να είναι δύσκολη η λήψη υψηλής αντίθεσης εικόνων, σε ορισμένες περιπτώσεις, εξαιτίας ύπαρξης ισχυρών ανακλάσεων. Το ενσωματωμένο, ανακλινώμενο σκόπευτρο, με διοπτρική ρύθμιση, επιτρέπει την απόσκοπτη και άνετη χρήση της υπέρυθρης κάμερας VarioCAM® High Definition, ακόμη και στις πλέον αντίξοες φωτιστικές συνθήκες.

 

Βαθμονόμηση Υψηλής Ακρίβειας των Υπέρυθρων Καμερών, για Μετρήσεις Υψηλής Ακρίβειας

Η Υπέρυθρη Κάμερα VarioCAM® High Definition βαθμονομείται με χρήση ειδικών αλγορίθμων. Οι ειδικά αναπτυγμένοι αλγόριθμοι βαθμονόμησης, που περιλαμβάνουν περισσότερες από απλώς λίγες καμπύλες βαθμονόμησης, χρησιμοποιούνται για την αντιστάθμιση διακυμάνσεων θερμοκρασίας. Έτσι εξασφαλίζεται η μέγιστη μετρητική ακρίβεια και επαναληπτικότητα μετρήσεων, ακόμη και σε συνθήκες διακυμάνσεων θερμοκρασίας. Η εξαιρετικά υψηλή ακρίβεια μετρήσεων πετυχαίνεται για όλη την ευρεία κλίμακα θερμοκρασίας μέτρησης.

Ανίχνευση Ελάχιστων Ελαττωμάτων, χάρη στην Εξαιρετική Θερμική Διακριτικότητα

Η θερμική διακριτικότητα περιγράφει τη δυνατότητα ανάλυσης των ελάχιστων θερμοκρασιακών διαφορών και απεικόνιση της μέτρησής τους. Οι υπέρυθρες κάμερες της σειράς VarioCAM® HD έχουν θερμική διακριτικότητα έως 0.02 K, η οποία επιτρέπει την απεικόνιση των πλέον ελάχιστων διαφορών θερμοκρασίας με ακρίβεια. Σε συνδιασμό με τους φακούς υψηλών επιδόσεων, η ανίχνευση και απεικόνιση κρίσιμων δυνητικών σφαλμάτων, σε πρώιμο στάδιο, είναι διασφαλισμένη και γίνεται με εξαιρετική πιστότητα.

Ενσωματωμένο Μετρητικό Laser, για την Ακριβή Ανίχνευση της Απόστασης των Αντικειμένων

Το ενσωματωμένο Μετρητικό Laser είναι η απόλυτη καινοτομία στις φορητές υπέρυθρες κάμερες, το οποίο μπορεί να ανιχνεύσει με ακρίβεια αντικείμενα σε αποστάσεις έως 70 μέτρα. Είναι δυνατή η επικόνιση της πληροφορίας στην οθόνη της κάμερας, αποθήκευσής της με την θερμική εικόνα και η εκ των υστέρων ανάκτησή της. Με αυτό τον τρόπο, ο χρήστης είναι δυνατό  να καθορίσει την απδεκτή απόστασή του από τον στόχο, ώστε να αποφύγει ενδεχόμενα σφάλματα από γεωμετρική διακριτικότητα. Τα δεδομένα είναι εφικτό να ενσωματωθούν στο μόρφότυπο και μαθηματικούς τύπους των αναφορών, ώστε να εκτελούνται οι σχετικοί υπολογισμοί αυτόματα.

 

Λειτουργία Συνεχούς Αυτόματης Εστίασης, για Καθαρές Εικόνες και Ακριβείς Μετρήσεις

Στις περιπτώσεις μεταβολής απόστασης, από τους προς μέτρηση στόχους, απαιτείται χειροκίνητη ή αυτόματη επανεστίαση, από τον χρήστη. Η ενσωματωμένη λειτουργία συνεχούς αυτόματης εστίασης διευκολύνει αυτή την εργασία. Όταν μεταβάλλεται η απόσταση, η κάμερα αυτόματα και με ταχύτητα προσαρμόζει τη διάταξη εστίασης διατηρώντας συνεχώς το είδωλο της θερμικής εικόνας καθαρό.

 

Λειτουργία EverSharp, για Εστιασμένα Αντικείμενα, σε Σκηνές με Βάθος Πεδίου

Χάρη στην καινοτόμο λειτουργία EverSharp, όλα τα αντικείμενα είναι σε καθαρή εστίαση, ανεξάρτητα της απόστασής τους από την θερμοκάμερα ή τον φακό. Με ειδικούς αλγόριθμους, συνδιάζονται θερμικές εικόνες από διάφορες θέσης εστίασης, έτσι ώστε μόνο τα σωστά εστιασμένα αντικείμενα συμμετέχουν στην τελική συνισταμένη θερμική εικόνα. Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακές θερμικές εικόνες, όπου το σύνολο των αντικειμένων απεικονίζονται με εξαιρετική ποιότητα εικόνας.

 

8 MEEGAPIXELS DIGITAL CAMERA

 Ενσωματωμένος Δέκτης GPS

Καταγράφει τα γεωγραφικά δεδομένα της θέσης μέτρησης, που αποτυπώνονται και αποθηκεύονται στη σχετιζόμενη θερμική εικόνα. Αυτό είναι χρηστικό όταν - για παράδειγμα - σειρά αντικειμένων, τα οποία είναι τοποθετημένα σε διαφορετικές θέσεις, σε μία μεγάλη εγκατάσταση, πρέπει να μετρηθούν θερμογραφικά, σε τακτικά χρονικά διαστήματα.

 
8 Megapixels Camera

  Ψηφιακή Κάμερα 8 Megapixels

Ενσωματωμένη, αυτόματης εστίασης ψηφιακή κάμερα, με διακριτικότητα 8 Megapixels, λειτουργία βίντεο. Η ισχυρή λάμπα LED, για τον φωτισμό των αντικειμένων, επιτρέπει τη λήψη και καταγραφή, υψηλής αντίθεσης, ορατού φάσματος εικόνων.

Απεριόριστη Χρήση της Υπέρυθρης Θερμοκάμερας, σε Σκληρά Περιβάλλοντα
 
 Το συμπαγές, ελαφρού μεταλικού κράματος, κέλυφος (Βαθμός Προστασίας IP54*) έχει σχεδιαστεί με εργονομική ευελιξία για κάλυψη απαιτήσεων των χρηστών. Παρέχει αξιόπιστη προστασία των ιδιαίτερα ευαίσθητων ηλεκτρο-οπτικών διατάξεων, της Υπέρυθρης Κάμερας. Επιπρόσθετα, εξασφαλίζει απροβλημάτιστη λειτουργία σε σκληρά περιβάλλοντα και εξαιρετικές οπτικές και μετρολογικές επιδόσεις της συσκευής, για πολύ μεγάλο χρόνο ζωής. Η υψηλής διακριτικότητας έγχρωμη οθόνη, συμβατή με ηλιακό φως, είναι ενσωματωμένη στο ελαφρύ μεταλικό κέλυφος, υψηλής αντοχής. Έτσι είναι εγγυημένη η μακροπρόθεσμα απροβλημάτιστη λειτουργία της VarioCAM® HD.  Η χρήση συνδετών υψηλής τεχνολογίας LEMO διατηρεί τον υψηλό βαθμό προστασίας της υπέρυθρης κάμερας, ακόμη και σε δικτυακές εφαρμογές, μέσω υπολογιστή.

 

 

Υπέρυθρα Οπτικά και Φακοί

Για τις υπέρυθρες θερμοκάμερες VarioCAM® HD είναι διαθέσιμη μεγάλη ποικιλία φακών και μετατροπέων, για τις διάφορες θερμογραφικές εφαρμογές.

Κάθε θερμογραφική κάμερα βαθμονομείται ξεχωριστά, για κάθε φακό που αγοράζεται, με την υπέρυθρη κάμερα. Κατά την αντικατάσταση του φακού, η κάμερα αυτόματα αναγνωρίζει το είδος και το σειριακό αριθμό του φακού και ανακαλεί το κατάλληλο αρχείο βαθμονόμησης.

Οι φακοί ενδοσυνδετή μπαγιονέτ έχουν προστασία IP54.

Όλοι οι φακοί κατασκευάζονται από την Jenoptik και διαθέτουν ειδικά εξελιγμένη επίστρωση, για παράδειγμα αντι-ανακλαστική ή ειδικών φίλτρων, με φασματική επιλεκτικότητα. Ανάλογα με το είδος του φακού ή την εστιακή απόσταση, ορισμένοι φακοί έχουν επιπλέον επίστρωση, υψηλής αντοχής DLC (Diamond Like Carbon) για ειδική επιπλέον προστασία.


 Αυτόματες Λειτουργίας της Υπέρυθρης Κάμερας

Το μεγάλος πλήθος αυτόματων λειτουργιών, όπως αυτόματη εστίαση, αυτόματη βελτιστοποίηση εικόνας, αυτόματη ιχνηλασία θερμού / ψυχρού σημείου, αυτόματη αλλαγή κλίμακας βαθμονόμησης κλπ βοηθούν στη γρήγορη και υψηλής παραγωγικότητας λειτουργία της Υπέρυθρης Κάμερας.

 

Ταχεία και Λεπτομερής Ανάλυση με το Θερμογραφικό Λογισμικό IRBIS® 3

Η αποδοτικότητα της υπέρυθρης κάμερας επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό από το λογισμικό ανάλυσης δεδομένων της. Ως στάνταρ, σε κάθε παράδοση υπέρυθρης κάμερας, περιλαμβάνεται το πακέτο λογισμικού IRBIS® 3. Αυτό το λογισμικό παρέχει τη δυνατότητα για γρήγορη, ακριβή και λεπτομερή αξιολόγηση των θερμογραφήματων και ακολουθιών. Με αυτό και την λειτουργία copy & paste, σε όλα τα προγράμματα WINDOWS, παρέχεται μιά άριστη βάση για κατανοητή εργασία ανάπτυξης.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με τις Θερμοκάμερες Σειρά VarioCAM® HD research 800, παρακαλούμε δείτε παρακάτω ή / και επικοινωνήστε με την IRISTEM Engineering.


VarioCAM High Definition - Τεχνικό Φυλλάδιο
Θερμοκάμερες VarioCAM HD - Προδιαγραφές
Λογισμικό Θερμογραφικής Ανάλυσης IRBIS® 3
Λογισμικό Αναφορών IRBIS® 3 report
Θερμοκάμερες Σειρά VarioCAM® HD research 900
Με 3.1 Megapixels στο IR-φορμάτ, το μοναδικό διεθνώς αυτό υπέρυθρο σύστημα δρομολογεί νέα διάσταση στο Τμήμα Αιχμής των άψυκτων θερμογραφικών καμερών επιθεώρησης. Ανάλυση : (2,048 × 1,024) IR pixel με τη λειτουργία του οπτο-μηχανισμού MicroScan - Ταχύτητα έως 240 Hz (παραθυρική λειτουργία) - Οθόνη 5.6" TFT με ανάλυση (1,280 × 800) pixels και ανακλινώμενο έγχρωμο σκόπευτρο
Θερμοκάμερες Σειρά VarioCAM® HD research 700
Θερμοκάμερες Υψηλής Ανάλυσης της "Ανώτερης Κατηγορίας" για Έρευνα και Ανάπτυξη. Ενσωματώνουν Γεωμετρική Διακριτικότητα Megapixel και Εξαιρετική Θερμική Διακριτικότητα. Παρέχουν εξαιρετικής οξύτητας ραδιομετρικές υπέρυθρες καταγραφές.
Θερμοκάμερες Σειρά VarioCAM® HD research 600
Σειρά πολλαπλών δυνατοτήτων, στις θερμοκάμερες επιθεώρησης. Παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής στην "ανώτερη κατηγορία" τεχνολογίας, στις θερμοκάμερες υψηλής ανάλυσης. Σε ελκυστικό λόγο τιμής-επίδοσεις !


SendToAFriend-icon 
 (0,00) Αριθμός χρηστών που βαθμολόγησαν (0)


IRISTEM

IRISTEM

 • ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΛΕΥΚΩΣΙΑ
  ΕΔΡΑ: Κομνηνών 8
  54624 Θεσσαλονίκη - Μακεδονία
  Τηλ. 2310 268490
  Fax. 2310 268542
  Κιν. 6944 286617


active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης